Організатори: ДП «Держзовнішінформ» та CroweHorwathAC Україна
Дата: 14 грудня 2017
Місце проведення: IQBusinesscenter, Київ, вул.Болсуновська, 13-15.

Україна все більше та глибше інтегрується в глобальну економіку. Тільки за останні 7 років підписано «Угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн)», «Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами», «Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою». Ще декілька угод – на стадії підписання. Все за для того, щоб мати стабільні та зрілі ринки збуту. Торгівля – це той економічний потік, на якому ґрунтуються взаємовідносини країн. Чи готовий Бізнес до сучасних викликів міжнародної торгівлі? Чи готова Держава до сучасних потреб Бізнесу? Чи готова наша Митниця до сучасних вимог Держави та Бізнесу? І перш за все, достворення рівних умов для всіх суб’єктів зовнішньоекономічних відносин?

Форум «Міжнародна торгівля & українська митниця» висвітлить наступні питання:
• Що дають міжнародні конвенції та угоди, і як вони впливають на діяльність експортерів та імпортерів;
• Спори з митними органами, та що змінилося останнім часом;
• Митна вартість: чи існує вирішення цього питання?
• Митні режими: що це?
• Зміни у валютному законодавстві та наступні кроки лібералізації;
• Можливості іноземного експортного кредитування та страхування ризиків для вітчизняних імпортерів;
• Контракти в міжнародній торгівлі. Спори між сторонами зовнішньоекономічного контракту. Міжнародний арбітраж.

До участі запрошено представників Міністерство Економічного Розвитку та Торгівлі, Міністерство Фінансів, Державна Фіскальна Служби України, Національний Банк України, профільних асоціацій та фахівців вітчизняних компаній, юридичних і консалтингових організацій.

Під час проведення форуму буде можливість особистого спілкування як з представниками владитак і з представниками провіднихбізнес-компаній країни, з фахівцями та експертами.

Додаткова інформація: events.dzi.gov.ua
+380 44 391-34-91, +380 44 390-50-87, events@dzi.gov.ua

Для довідки:

ДП «Держзовнішінформ» − провідний інформаційно-аналітичний та експертний центр України у сфері зовнішньої торгівлі. Компанія надає повний спектр інформаційних, аналітичних, дослідницьких та експертних послуг.

З повагою, Організатори Форуму

“Global Trade & Ukrainian Customs” Third Annual Forum

Organizers: DZI and Crowe Horwath AC Ukraine
Date: December 14, 2017
Place:IQBusinesscenter, Kiev, 13-15 Bolsunivska street

Ukraine is integrating extensively and further into the global economy.

Only in the last seven years a handful of agreements have been signed “Free trade Agreement with the European Free Trade Association (Norway, Switzerland, Iceland, and Lichtenstein)”, “Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the other part”, “Free Trade Agreement Between Ukraine and Canada” and a couple of more are in the pipeline.

Essentially, all this is to have stable and mature sales markets. Trade is that flow of the economy that the relations of the countries are built on. Is Business ready to meet the challenges of the international trade? Does the State understand the needs of Business in the modern world? How or If Customs are prepared to cope with the demands of the Business and the State? And the ultimate question for the Ukrainian environment: can equal opportunitiesbe created for all involved in Global Trade? These questions must be discussed.

Forum “Global Trade & Ukrainian Customs” will highlight the following issues:
• What International Agreements, Treaties, and Deals provide and how they influence Exporters and Importers;
• Disputes with the customs office and what has recently changed;
• Customs value: is there a solution to the matter?
• Customs-approved treatment: how does it work?
• Changes in the currency control regulations and laws, next steps of liberalization;
• Possibilities of export financing, domestic and international sources, pros & cons. Mitigating risk for Ukrainian companies by import insurance;
• Contractsininternationaltrade. Disputeresolution. International arbitration.

To take part in the event and share their ideas, incites and knowledge an invitation has been extended to the State Fiscal Service of Ukraine, the National Bank of Ukraine, Professional Associations, prominent domestic companies and entities, Legal firms and Consultants.

During the Forum there will be a great chance to network, directly talk to officials; meat with representatives of the leading businesses, experts and specialists.

More details: www.events.dzi.gov.ua

Should you like to take part in the event feel free to contact Svitlana Kalytska, kalytska@dzi.gov.ua; or (044) 390-5087.

Withrespect, Organizers