Шановні казахстанці!

Я звертаюся до вас за принциповим для нашої країни питанням.

Це перерозподіл повноважень між гілками державної влади.

За моїм розпорядженням створена спеціальна Робоча група. Вона попрацювала непогано.

Я заслухав звіт про роботу групи.

Майбутня реформа спирається на логіку нашого розвитку і логіку сучасного розвитку в цілому.

Основна суть – Президент віддає ряд своїх повноважень Парламенту та Уряду.

Сильна президентська вертикаль потрібна була нам у ході подолання величезних труднощів становлення держави.

У той час вона себе виправдала. Усі наші досягнення були реалізовані саме за цієї системи.

Ця реформа націлена на підвищення ефективності системи управління.

Ми побудували нову державу, нову економіку, нове суспільство.

Правильність вибудуваної нами траєкторії розвитку підтверджена самою історією. Відзначаючи 25-річчя нашої незалежності, ми говорили про наші досягнення, у тому числі і про роботу владних структур, президентської системи.

Однак світ сьогодні змінюється на очах.

Швидкість і складність суспільних процесів наростає і в Казахстані.

Вже сьогодні ми повинні думати про те, як реагувати на глобальні і регіональні виклики, які неминуче поставить майбутня історія перед нами.

Суть запропонованої реформи полягає у серйозному перерозподіл владних повноважень, демократизації політичної системи в цілому.

Для Президента у нових умовах пріоритетами стануть стратегічні функції, роль верховного арбітра у відносинах між гілками влади.

Голова держави сконцентрується також на зовнішній політиці, національній безпеці і обороноздатності країни.

При цьому роль Уряду і Парламенту значно посилиться.     

Дана робота буде проводитися за двома ключовими напрямками.

По-перше, слід передати значну частину встановлених законом повноважень Президента з регулювання соціально-економічних процесів Уряду та іншим виконавчим органам.

За дану сферу в повному обсязі повинні відповідати Уряд, міністерства і акімати.

Делегування повноважень можна забезпечити за рахунок зміни відповідних законів. Близько 40 повноважень можна передати або до Уряду, або до Парламенту.

Ці поправки Уряд в пріоритетному порядку внесе до Парламенту для прийняття до кінця поточної сесії.

По-друге, більш складне завдання – збалансувати відносини між гілками влади на конституційному рівні.      

Важливо посилити роль Парламенту у формуванні Уряду, підвищити відповідальність Кабінету Міністрів перед депутатським корпусом.

Партія, що перемогла на парламентських виборах буде вирішальним чином впливати на формування Уряду.

Виходячи з цього, буде закономірним, якщо Уряд буде складати повноваження перед новообраним Мажилісом, а не Президентом, як це було раніше.

Слід спростити порядок висловлення недовіри членам Уряду з боку Палат Парламенту.

Це посилить контроль законодавчої гілки влади над виконавчою.

Доцільно передати Уряду затвердження державних програм, за які він буде нести всю повноту відповідальності.

Уряду можна передати право самому утворювати і скасовувати центральні виконавчі органи, які не входять до його складу.

Президент може відмовитися від права скасовувати або припиняти дію актів Уряду та Прем’єр-Міністра.

Все це підвищить відповідальність виконавчих держорганів, а їх керівників наділить необхідними повноваженнями.

Втратили актуальність норми про можливість прийняття президентських указів, що мають силу закону.

Пропонується посилити роль Парламенту щодо місцевої виконавчої влади.

Крім того, потрібно пропрацювати питання про вдосконалення діяльності Конституційної Ради, судової системи та прокуратури.

У той же час, нам необхідні безумовні гарантії незмінності нашого конституційного ладу.

Робоча група буде далі працювати, їм необхідно всебічно вивчити усі ці питання і підготувати пакет пропозицій для подальшого громадського обговорення.

Запропонована програма дозволить вирішити три завдання.

По-перше, створити запас стійкості політичної системи на багато років вперед.

По-друге, підвищення ролі Уряду і Парламенту дасть більш ефективний механізм відповіді на сучасні виклики.

Так, це більш складна система управління, але й суспільство стало більш складним.

Я свідомо йду на делегування значної частини повноважень, якими володіє Президент.

І роблю це з однією єдиною метою − побудувати більш ефективну, стійку, сучасну систему управління країною.

По-третє, у світі немає універсальної моделі державного устрою. Всі знаходяться у пошуках.

Ми ніколи не займалися копіюванням чужих моделей державного устрою, знаходячи свої, часом унікальні рішення, хоча є питання, у яких ми дотримуємося меж міжнародного досвіду.

Запропонована нами реформа спирається, перш за все, на власний досвід і потреби самого Казахстану.

Програма реформ – це наша відповідь на питання, у якому напрямку піде Казахстан.

Відповідь зрозуміла і послідовна – у бік демократичного розвитку.

З огляду на важливість запропонованих заходів, я вирішив винести на всенародне обговорення проект конституційних реформ, що буде опублікований.

Виданий відповідний Указ.

Все це відповідає майбутньому розвитку країни і відповідає П’яти інституціональним реформам.

П’ятий пункт «Відкритий Уряд» якраз передбачав серйозний перерозподіл повноважень. Для того, щоб усі гілки влади працювали ефективно і відповідально, важливо створити між ними відповідні баланси і противаги.