Сенс життя – в кожному слові
Шановні читачі!

Дозвольте презентувати Вам випуск глянцевого видання всеукраїнського журналу «Дипломат». Наш проект є першим виданням з такою назвою, зареєстрованим в Україні. Але сенс не тільки в назві, а й величезному бажанні зробити його потужним інформаційним провідником та міцною платформою для популяризації України у всесвіті.

Розпочинаючи цей проект ми прагнемо продемонструвати надважливу роль дипломатії для України і всього світу. В центрі уваги перебуватимуть питання міжнародних відносин, економічних, культурних та інших зв`язків України з зарубіжжям, міжнаціональної толерантності тощо. Окремі розділи присвячуються ексклюзивним інтерв`ю з Надзвичайними і Повноважними Послами різних держав в Україні, подіям у світі дипломатії, цікавим фактам про життя і потенціал різних країн.

На сторінках видання ми будемо розкривати економічний, інтелектуальний, культурний потенціал України, її історико-культурної спадщини, туристичної привабливості; знайомити читачів з підприємствами та підприємцями, громадськими діячами, представниками науки, культури, спорту тощо.

Спеціально до 25-річчя дипломатчних відносин України з країнами світу ми підготували випуск, в якому презентуємо вашій увазі найяскравіших представників української дипломатії.

Один з найвидатніших дипломатів нашої держави, перший Міністр закордонних справ України Анатолій Зленко сказав: «Дипломатія – це тонка матерія», тому зараз, як ніколи, всі гострі та важливі питання в світі необхідно вирішувати лише шляхом тонкої професійної дипломатії.

Я щиро вдячна всім, хто долучився до проекту журналу «Дипломат», надавши цікаву і дуже важливу інформацію, а також команді фахівців, разом з якими ми створили цей номер.

Бажаю всім успіхів, миру і злагоди!
З повагою, Олена Салиста – засновник та головний редактор журналу «Дипломат».

The meaning of life in every word
Dear readers!

Please allow me to present to you the first issue of all-Ukrainian Diplomat glossy magazine. Our project is the first title with such name registered in Ukraine. But the sense is not just about the name, but in our great desire to make it a powerful information provider and a solid platform for promoting Ukraine worldwide.

Launching the project, we strive to demonstrate the extremely important role of diplomacy for Ukraine and the entire world. We will focus on the issues of international relations, economic, cultural and other ties of Ukraine with other countries, interethnic tolerance, etc. Special sections are dedicated to exclusive interviews with Extraordinary and Plenipotentiary Ambassadors of different countries to Ukraine, to events in the world of diplomacy, to interesting facts about the life and capabilities of different countries.

On the pages of our magazine we will unravel the economic, intellectual and cultural potential of Ukraine, its historical and cultural heritage, touristic attractions, will make our readers acquainted with enterprises and entrepreneurs, public persons, scientists, cultural professionals, athletes, etc.

Marking the 25th anniversary of diplomatic relations between Ukraine and the world, we have prepared an issue in which we present to your attention the prominent representatives of Ukrainian diplomacy.

One of the most outstanding diplomats , the first Minister of Foreign Affairs, Anatoliy Zlenko, once said: “Diplomacy is a subtle matter”. Because of that, nowadays as never before all topical and important global issues have to be settled only by way of a subtle diplomacy.

I am sincerely grateful to all people who participated in the Diplomat magazine project, sharing with us interesting and very important information. As well as to the team of professionals together with whom we created this issue.

I wish success, peace and accord to everyone!
Sincerely yours, Olena Salista, Founder and Editor-in-Chief Diplomat magazine