27 квітня 2017 року у м.Києві відбудеться II «Український форум з оборони та безпеки» з фокусом на залучення інвестицій в сектор оборони. Організатор Форуму – A7 CONFERENCES, під патронатом Міністерства оборони України. Ексклюзивний юридичний партнер – Міжнародна юридична фірма Dentons, Інституційний партнер – Представництво НАТО в Україні, Стратегічний партнер – Асоціація виробників озброєння та військової техніки України, Партнер з кібербезпеки – ISSP, Партнер – CISCO,Партнер –IceShock. Офіційний перевізник – TurkishAirlines, Телекомунікаційний партнер –Lanet, Інвестиційний партнер – A7 CAPITAL, Генеральний спеціалізований медіа-партнер – Defense Express.

Форум вже вдруге стане міжнародним майданчиком для обговорення актуальних питань і вирішення нагальних задач галузі та об’єднає понад 500 ключових гравців сектора, інвесторів, представників бізнесу, державних діячів та фінансових організацій з більш ніж 20 країн світу.

Серед ключових тем Форуму – національна стратегія розвитку оборони та безпеки України, ключові реформи сектору та результати їх впровадження, інвестиційні можливості державно-приватного партнерства, підвищення інвестиційної привабливості підприємств військово-промислового комплексу, потенціал, технології та перспективи розвитку Повітряних та Наземних сил України, кібер-безпека, інформаційні технології та ін.

Серед почесних доповідачів Форуму: Степан Полторак, Міністр оборони України; Ігор Павловський, Заступник Міністра оборони України; Юрій Бровченко, Заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України; Юрій Гусєв, Партнер, EasyBusiness; Заступник Міністра оборони України (2015-2016); Олег Дерев’янко, Екс-заступник міністра освіти і науки України, Співзасновник і Голова ради директорів ISSP – InformationSystemsSecurityPartners, Співзасновник і Президент KyivCyberAcademy, Засновник Інституту самореалізації; АлександерВінніков, Голова Представництва НАТО в Україні; Роман Романов, Генеральний директор ДК «УКРОБОРОНПРОМ»; Євген Рокитський, Спів-голова правління, Асоціація «Українська оборонна та безпекова промисловість»;ІнгварПарнамае, Генеральний директор, Естонська асоціація оборонної промисловості; ДаріушОлещук, Партнер, DentonsWarsaw; Олексій Ясинський, Керівник ISSP Labs; Information SystemsSecurityPartnersLaboratory&ResearchCenter; Денис Гурак, Заступник генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності, ДК «УКРОБОРОНПРОМ»; Володимир Семенів, Директор з корпоративних прав та інвестиційних проектів, МОТОР СІЧ; Глен Грант, Керівник проекту «Реформа системи житлового забезпечення», Проектний офіс реформ, Міністерство оборони України; п/п-к Бела Тецелі, Радник з питань автоматизованих систем управління військами та озброєнням, Офіс зв’язку НАТО в Україні; Валентин Бадрак, Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Виконавчий директор, Ліга оборонних підприємств України; Вадим Кодачигов, Президент, Асоціація виробників озброєння та військової техніки України; Сергій Згурець, Директор, Інформаційно-консалтингова компанія Defense Express; Олександр Коцюба, Президент, ДП «Антонов»; ОлександрКозенко, Директор, Хелітрейнінг Україна; Ігор Кабаненко, Президент, UA.RPA; Заступник Міністра оборони України з питань та інші.

Організатор Форуму – A7 CONFERENCES, Ексклюзивний юридичний партнер – Міжнародна юридична фірма Dentons,Інституційний партнер – Представництво НАТО в Україні, Стратегічний партнер – Асоціація виробників озброєння та військової техніки України, Партнер з кібербезпеки – ISPP, Партнер – CISCO, Офіційний перевізник – TurkishAirlines, Телекомунікаційний партнер – Lanet, Інвестиційний партнер – A7 CAPITAL.Генеральний спеціалізований медіа-партнер – Defense ExpressГенеральний ТВ-партнер – Телеканал NewsOne, Генеральний інформаційний партнер – Інтерфакс-Україна, Генеральний радіо-партнер – Радіо Голос Столиці,Ексклюзивний медіа-партнер –ЛігаБізнесІнформ. Бізнес медіа-партнер – Газета «Бізнес». Медіа-партнери:Defence Blog, Бізнес і Безпека, Platforma, KyivPost, Воєнний реформатор, Промисловість у фокусі, GlobalUkraine news, Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури, KievCheck-In. За підтримки: UkrainianAmericanCoordinatingCouncil, АСС, InVentureInvestment Group, KMBS, Асоціація українського бізнесу в Польщі, BUCC Україна, TUID.

Програму та додаткову інформацію можна знайти на веб-сайтi:a7conf.com/defense17

Місце проведення Форуму: готель FairmontGrandHotelKyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1, м. Київ, Україна).

The II “Ukrainian Defense & Security Forum ’17” will take place on April27, 2017 in Kiev

The II “Ukrainian Defense& Security Forum ’17”,focused on investments in the defense sector, will be held on April 27, 2017. Forum Organizer –A7 CONFERENCES, under the patronage of the Ministry of Defense of Ukraine. Exclusive Legal Partner – International law firm Dentons, Institutional Partner – NATO Representation to Ukraine, Strategic Partner –Association of Ukrainian Defense Manufacturers, Cyber Security Partner – ISSP, Partner – CISCO,Partner – IceShock, Official Carrier –Turkish Airlines, Telecommunication Partner – Lanet, Investment Partner –A7 CAPITAL, General Specialized Media Partner – Defense Express.

Forum for the second time will become an international platform for the discussion of topical issues and solving urgent problems of the sector and will bring together over 500 of key sector players, investors, business representatives, government officials and financial institutions from over 20 countries.

Among the key topics of the Forum – the national strategy of defense and security sector, a key sector reforms and their effects, investment opportunities in public-private partnership to increase the investment attractiveness of the military-industrial complex, potential, technologies and prospects of the Air and ground forces of Ukraine, cyber-security, information technology and others.

Among the Forum speakers are: StepanPoltorak, Minister of Defense of Ukraine,IhorPavlovsky, Deputy Minister of Defense of Ukraine; YuriyBrovchenko, Deputy Minister of Economic Development and Trade of Ukraine; YuriyHusyev, Partner, EasyBusiness; Deputy Minister of Defense of Ukraine (2015-2016); Oleg Derevianko, Ex Deputy Minister of Education and Science of Ukraine, Co-founder and Chairman of the Board, ISSP – Information Systems Security Partners, Co-founder and President, Kyiv Cyber Academy, Founder, Institute of Self-actualization; AleksanderVinnikov,Head, NATO Representation to Ukraine; Director, NATO Liaison Office in Ukraine;Roman Romanov,General Director, SC «UKROBORONPROM»; YevgenRokicki, Co-Chairman of the Board, Ukrainian Defense and Security Industry Association;IngvarPärnamäe,CEO, Estonian Defence Industry Association; DariuszOleschuk, Partner, Dentons Warsaw; OleksiiIasynskyi, Head of ISSP Labs; Information Systems Security Partners Laboratory & Research Center; Denys Hurak, Deputy Director General for Foreign Economic Activity, SC «UKROBORONOPROM»; Volodymyr Semeniv,Director of Corporate Rights and Investment Projects, MOTOR SICH; Glen Grant, Project Manager “Defence Housing Reform project”, Defence Reform Office Ukraine MOD; Colonel Bela Tetseli, Advisor for Automated Systems of Command and Control of the NATO Liason Office in Ukraine;Valentin Badrak, Executive Director, League of defense enterprises of Ukraine; VadymKodachygov, President, Association of Ukrainian Defense Manufacturers; Sergey Zgurets, Director, Information and consulting firm Defense Express; OleksandrKotsiuba, President, SE “Antonov”; OleksandrKozenko,Director, Helitraining Ukraine;Igor Kabanenko,President, UA.RPA; Deputy Minister of Defense of Ukraine for Eurointegration (2014) and others.

Forum Organizer – A7 CONFERENCES, Exclusive Legal Partner – International law firm Dentons, Institutional Partner – NATO Representation to Ukraine, Strategic partner–Association of Ukrainian Defense Manufacturers, Cyber Security Partner – ISPP, Partner – CISCO, Official Carrier – Turkish Airlines, Telecommunication Partner – Lanet, Investment Partner – A7 CAPITAL, General Specialized Media Partner – Defense Express. General TV Partner – News One, General News Partner – Interfax-Ukraine, General Radio Partner –Radio GolosStolitsy, Exclusive Media Partner –Liga BusinessInform. Exclusive BusinessMediaPartner –BusinessNewspaper. Media Partners: Defence Blog, Business and Security, Platforma, Kyiv Post, Military reformer, Industry in focus, Global Ukraine news, National Center of transport infrastructure reforms, KievCheck-In.Supported by: UkrainianAmericanCoordinatingCouncil,АСС, In Venture Investment Group, KMBS, Ukrainian Business Association in Poland, BUCC Ukraine, TUID.

The program and additional information can be found on the web site:www.a7conf.com/defense17/en

Forum venue: Hotel Fairmont Grand Hotel Kyiv (NaberezhnaKhreschatytska St., 1, Kyiv).