27 квітня 2017 року у м.Києві відбувсяII Український форум з оборони та безпеки з фокусом на залучення інвестицій в сектор оборони. Організатор Форуму – A7 CONFERENCES, під патронатом Міністерства оборони України. Ексклюзивний юридичний партнер – Міжнародна юридична фірма Dentons, Інституційний партнер – Представництво НАТО в Україні, Стратегічний партнер – Асоціація виробників озброєння та військової техніки України, Партнер з кібербезпеки – ISSP, Партнер – CISCO,Партнер – IceShock. Офіційний перевізник – TurkishAirlines, Телекомунікаційний партнер –Lanet, Інвестиційний партнер – A7 CAPITAL, Генеральний спеціалізований медіа-партнер – Defense Express.

Форум вже вдруге став міжнародним майданчиком для обговорення актуальних питань і вирішення нагальних задач галузі та об’єднав понад 450 ключових гравців сектора, інвесторів, представників бізнесу, державних діячів та фінансових організацій з більш ніж 14 країн світу.

В ході панельних дискусій були обговорені перспективи взаємодії державного і приватного оборонного сектора, а також питання реформи оборонно-промислового комплексу.

Ігор Павловський, Заступник Міністра оборони України, у своїй промові повідомив, що головними завданнями Міністерства на сьогодні є підтримання високого рівня боєздатності військ і проведення оборонної реформи. Окремо було обговорено впровадження корпоративних стандартів та сприяння прозорості з метою покращення системи оборонної промисловості України.

Учасники конференції отримали останню інформацію про перспективи фінансування з боку національних та міжнародних фінансових установ. В свою чергу Александер Вінніков, Голова Представництва НАТО в Україні, зазначив, що НАТО підтримує плани України щодо переходу до 2020 року на стандарти НАТО та готове надати усіляку підтримку для досягнення Україною високих західних стандартів.

Заступник Генерального директора ДК УКРОБОРОНПРОМ із зовнішньоекономічної діяльності Денис Гурак розповідав про можливості державного сектору оборонної промисловості України, виділивши необхідність трансформації в напрямку гнучкості структури, корпоратизацію, підвищення рівня технологічності кінцевої продукції, розширення можливостей українських виробників озброєнь на зовнішніх ринках тощо.

Особливою частиною конференції стала дискусія про розбудову Національної системи кібербезпеки України, під час якої велику увагу було приділено інформаційній безпеці та протидії в умовах гібридної війни. Тетяна Попова, Радник Міністра оборони України (2014-2015), заступник Міністра інформаційної політики (2015-2016), СтратКом експерт, ГО «Інформаційна Безпека», наголосила нанеобхідності підвищення можливостей України з інформаційного впливу в світі за рахунок збільшення кількості та якості українських інформаційних міжнародних каналів.

У Форумі прийняли участь такі компанії: ДПДГЗП “Спецтехноекспорт”, Корпорація “УКРІНМАШ”, «УКРОБОРОНСЕРВІС», SAFRAN Electronics&Defense (France), Radionix, AllisonTransmission, Aselsan, Havelsan, Defendec, TM «ЕКОТЕСТ», PCO S.A., Корпорація «ТАСКО», ДП “Антонов», НВО «ПРАКТИКА» та ін.

Серед почесних доповідачів Форуму: Ігор Павловський, Заступник Міністра оборони України; Євген Марчук, Голова, Служба безпеки України (1991-1994); Прем’єр-міністр України (1995-1996); Юрій Бровченко, Заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України; Юрій Гусєв, Заступник Міністра оборони України (2015-2016); АлександерВінніков, Голова Представництва НАТО в Україні;  Директор Офісу зв‘язку НАТО в Україні; Євген Рокитський, Спів-голова правління, Асоціація «Українська оборонна та безпекова промисловість»; ІнгварПарнамае, Генеральний директор, Естонська асоціація оборонної промисловості; Олег Дерев’янко, Екс-заступник міністра освіти і науки України, Співзасновник і Голова ради директорів ISSP – Information SystemsSecurityPartners, Співзасновник і Президент KyivCyberAcademy, Засновник Інституту самореалізації; п/п-к Бела Тецелі, Радник з питань автоматизованих систем управління військами та озброєнням, Офіс зв’язку НАТО в Україні; Андрій Куликов, Ведучий програми «СвободаСлова», ICTV; Денис Гурак, Заступник генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності, ДК «УКРОБОРОНПРОМ»; Володимир Семенів, Директор з корпоративних прав та інвестиційних проектів, МОТОР СІЧ; Глен Грант, Керівник проекту «Реформа системи житлового забезпечення», Проектний офіс реформ, Міністерство оборони України; Валері Саар, Військовий представник Естонії в НАТО і  військових комітетів ЄС; Олег Коростельов, Генеральний конструктор – Генеральний директор, ДП «ДККБ «Луч»; Директор, AtlonAvia; Валентин Бадрак, Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Виконавчий директор, Ліга оборонних підприємств України; ДенисКравченко, Член правління, Асоціація виробників озброєння та військової техніки України; ДаріушОлещук, Партнер, DentonsWarsaw; Сергій Згурець, Директор, Інформаційно-консалтингова компанія Defense Express; Мазар Кані Хачіпасонлу, Віце-Президент, Кібер безпека та інформаційні технології, Havelsan; Володимир Ілібман, Менеджер з інформаційної безпеки, CISCO; Руслан Корж, Заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України (2015-2016); Андрій М’ясников, Заступник директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки, Міністерство оборони України; ОлександрКозенко, Директор, Хелітрейнінг Україна; Єгор Аушев, Керівник Проекту зі Створення Центру з Кібербезпеки при Укроборонпром; Тетяна Попова, Радник Міністра оборони України (2014-2015), заступник Міністра інформаційної політики (2015-2016), СтратКом експерт, ГО «Інформаційна Безпека»; Віктор Кириченко, Заступник командувача з логістики, начальник логістики Командування Повітряних сил Збройних Сил України; Валерій Рябих, Директор з розвитку, Інформаційно-консалтингова компанія «Defense Express»та інші.

Організатор Форуму – A7 CONFERENCES, Ексклюзивний юридичний партнер – Міжнародна юридична фірма Dentons, Інституційний партнер – Представництво НАТО в Україні, Стратегічний партнер – Асоціація виробників озброєння та військової техніки України, Партнер з кібербезпеки – ISPP, Партнер – CISCO, Офіційний перевізник – TurkishAirlines, Телекомунікаційний партнер – Lanet, Інвестиційний партнер – A7 CAPITAL. Генеральний спеціалізований медіа-партнер – Defense Express Генеральний ТВ-партнер – Телеканал NewsOne, Генеральний інформаційний партнер – Інтерфакс-Україна, Генеральний радіо-партнер – Радіо Голос Столиці, Ексклюзивний медіа-партнер –ЛігаБізнесІнформ. Бізнес медіа-партнер – Газета «Бізнес». Медіа-партнери: Defence Blog, Бізнес і Безпека, Platforma, KyivPost, Воєнний реформатор, Промисловість у фокусі, GlobalUkraine news, Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури, KievCheck-In. За підтримки: UkrainianAmericanCoordinatingCouncil, АСС, InVentureInvestment Group, KMBS, Асоціація українського бізнесу в Польщі, BUCC Україна, TUID.

Матеріали і відео-запис Форуму доступні на сайті:a7conf.com/defense17

The II “Ukrainian Defense & Security Forum ’17”took place on April27, 2017 in Kiev

The II “Ukrainian Defense& Security Forum ’17”,focused on investments in the defense sector, was held on April 27, 2017. Forum Organizer –A7 CONFERENCES, under the patronage of the Ministry of Defense of Ukraine. Exclusive Legal Partner – International law firm Dentons, Institutional Partner – NATO Representation to Ukraine, Strategic Partner –Association of Ukrainian Defense Manufacturers, Cyber Security Partner – ISSP, Partner – CISCO,Partner – IceShock, Official Carrier –Turkish Airlines, Telecommunication Partner – Lanet, Investment Partner –A7 CAPITAL, General Specialized Media Partner – Defense Express.

Forum for the second time became an international platform for the discussion of topical issues and solving urgent problems of the sector and brought together over 450 of key sector players, investors, business representatives, government officials and financial institutions from over 14 countries.

During the panel discussions were discussed prospects of interaction between public and private defense sector, as well as the reform of the military-industrial complex.

IhorPavlovsky, Deputy Minister of Defense of Ukraine, in his speech said that the main tasks of the Ministry today are to maintain a high level of combat readiness and defense reforms. Separately were discussed the implementation of corporate standards and promoting transparency for the improvement of the defense industry of Ukraine.

Conference participants received the latest information about the prospects of funding from the national and international financial institutions. AleksanderVinnikov,Head, NATO Representation to Ukraine; Director, NATO Liaison Office in Ukraine, said that NATO supports Ukraine’s plans to move by 2020 to NATO standards and is ready to provide every possible assistance to Ukraine in order to achieve high Western standards.

Denys Hurak, Deputy Director General for Foreign Economic Activity, SC «UKROBORONOPROM»; talked about the opportunities of public sector of Ukrainian defense industry, highlighting the need for transformation towards a flexible structure, corporatization, the need to improve manufacturability of the final product and empowerUkrainian arms producers in foreign markets and so on.

As a special part of the conference was the discussion on the development of national cyber security systems of Ukraine, during which a lot of attention was paid to information security and countering under the condition of hybrid war. Tetiana Popova, Adviser to Minister of Defence (2014-2015), Vice Minister of Information Policy (2015-2016), StratComexpert, NGO “InformSecurity”, emphasized the need to increase the capacity of Ukraine on information influence in the world by increasing the quantity and quality of Ukrainian information international channels.

In Forum participated the followingcompanies: State Foreign Trade Enterprise “SpetsTechnoExport”, The State Self-Supporting FTIF “Ukrinmash”, Ukroboronservice, SAFRAN Electronics & Defense (France), Radionix, Allison Transmission, Aselsan, Havelsan, Defendec, TM “Ecotest”, PCO S.A., “TASKO”, Corporation, SE “Antonov”, Ukroboronservice, Practika Companyand others.

Among the Forum speakers are: IhorPavlovsky, Deputy Minister of Defense of Ukraine;Evgen Marchuk, Head, Security Service of Ukraine (1991-1994); Prime Minister of Ukraine (1995-1996);YuriyBrovchenko, Deputy Minister of Economic Development and Trade of Ukraine; YuriyHusyev, Deputy Minister of Defense of Ukraine (2015-2016); AleksanderVinnikov,Head, NATO Representation to Ukraine; Director, NATO Liaison Office in Ukraine;YevgenRokicki, Co-Chairman of the Board, Ukrainian Defense and Security Industry Association;IngvarPärnamäe, CEO, EstonianDefenceIndustry Association;Oleg Derevianko, Ex Deputy Minister of Education and Science of Ukraine, Co-founder and Chairman of the Board, ISSP – Information Systems Security Partners, Co-founder and President, Kyiv Cyber Academy, Founder, Institute of Self-actualization; Lt.Col. Béla Téczely, Advisor on С4I, NATO Liaison Office, Ukraine; Denys Hurak, Deputy Director General for Foreign Economic Activity, SC «UKROBORONOPROM»;VolodymyrSemeniv,Director of Corporate Rights and Investment Projects, MOTOR SICH;  Glen Grant, Project Manager “Defence Housing Reform project”, Defence Reform Office Ukraine MOD;Andriy Kulikov, “Svoboda Slova” Anchor, ICTV; Valeri Saar, Advisor to Commander of Estonian Defense, Forces; Oleg Korostelev, General Engineer-General Director, Luch; Valentin Badrak, Executive Director, League of defense enterprises of Ukraine;Denys Kravchenko, Member of the Board, Association of Ukrainian Defense Manufacturers; DariuszOleschuk, Partner, Dentons Warsaw; Sergey Zgurets, Director, Information and consulting firm Defense Express; MazharKaniHacipasaoglu. Vice President, Cyber Security and Information Technologies, Havelsan; VolodymyrIlibman, Security Account Manager, CISCO; Ruslan Korzh, Deputy Minister of Economic Development and Trade of Ukraine (2015-2016); AndriyMyasnykov, Deputy Head of Department of Military – Technical Policy, Development of Weaponry and Military Equipment, Ministry of Defense of Ukraine; YegorAushev, Chief of Ukroboronprom Cyber Security Center Project; Tetiana Popova, Adviser to Minister of Defence (2014-2015), Vice Minister of Information Policy (2015-2016), StratComexpert, NGO “InformSecurity”; Viktor Kyrychenko, Deputy Commander for Logistics, Chief of Logistics of Air Forces of Ukraine; ValeriiRyabykh, Development Director, Informational Consulting Company Defense Expressand others.

Forum Organizer – A7 CONFERENCES, Exclusive Legal Partner – International law firm Dentons, Institutional Partner – NATO Representation to Ukraine, Strategic partner–Association of Ukrainian Defense Manufacturers, Cyber Security Partner – ISPP, Partner – CISCO, Official Carrier – Turkish Airlines, Telecommunication Partner – Lanet, Investment Partner – A7 CAPITAL, General Specialized Media Partner – Defense Express. General TV Partner – News One, General News Partner – Interfax-Ukraine, General Radio Partner –Radio GolosStolitsy, Exclusive Media Partner –Liga BusinessInform. Exclusive Business Media Partner –BusinessNewspaper. Media Partners: DefenceBlog, Business and Security, Platforma, KyivPost, Military reformer, Industry in focus, Global Ukraine news, National Center of transport infrastructure reforms, Kiev Check-In.Supported by: Ukrainian American Coordinating Council, АСС, In Venture Investment Group, KMBS, Ukrainian Business Association in Poland, BUCC Ukraine, TUID.

The materials and video of from the conference are available on the website:www.a7conf.com/defense17/en